Edukacja
    i integracja

"ZAGRAJ TOJESZCZE RAZ, SAM" - Woody Allen w Teatrze Słowackiego

W DUTW zimowa przerwa w zajęciach. Ale nie do końca. Grupy gimnastyczne pracują pełną parą, zajęcia językowe już trwają, a i wyjazdy do teatrów odbywają się w ustalonym rytmie.
W niedzielę 4 lutego do Rzeszowskiego Teatru im Wandy Siemaszkowej pojechały 23 osoby. Spektakl "Kolacja dla głupca" - cel tego wyjazdu, wszystkim bardzo się podobał.
Natomiast sobota 17 lutego upłynęła nam pod znakiem Krakowa. Korzystając z wyjazdu do Teatru Słowackiego na sztukę "Zagraj to jeszcze raz, Sam" grupa dwudziestu osób odwiedziła Park Strzelecki, Celestat oraz 75-tą, Jubileuszową Wystawę Szopek Krakowskich.
Wszyscy zwiedzali z zainteresowaniem, zwłaszcza, że w drodze do Krakowa zostali przygotowani poprzez prelekcje na temat Celestatu, Bractwa Kurkowego oraz historii krakowskich szopek.


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS