Edukacja
    i integracja

Programy

Działalność Dębickiego UTW obejmuje nie tylko stałą aktywnośc w formie wykładów, kursów i warsztatów, ale także zamknięte osobno działania w formie programów o określonej, zamkniętej tematyce, treści, formie i harmonogramie.
Programy te stanowią efekt autorskich projektów, przybierając bądź to formę programów własnych (jak choćby cykl objazdów naukowo-krajoznawczych pn. “Cudze chwalicie – swego nie znacie”),  które są w całości organizowane i finansowane w ramach działań DUTW, bądź formę zadań zleconych i dofinansowywanych przez różne instytucje.
W swojej historii DUTW skuetecznie aplikował już o środki:

  • Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

  • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu “Aktywizacji społecznej osób starszych”,

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów: “Kultura dostępna” i “Edukacja kulturalna”

  • Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  

  • Starostwa Powiatowego w Dębicy

 

Ninejszy dział poświęcamy bliższemu opisowi tej sfery działalności. Zapraszamy!


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS