Edukacja
    i integracja

Sposoby finansowania organizacji pozarządowych - wykład monograficzny

Spotkanie organizacyjne w ramach nowego semestru postanowiliśmy połączyć z wykładem, który pozwolił Słuchaczom posiąść wstępną wiedzę na temat sposobów finansowania III sektora ze środków samorządowych, rządowych i unijnych oraz metod aplikowania o nie. Wyszliśmy w ten sposób naprzeciw powszechnemu mniemaniu, że wystarczy tylko odrobinę zaangażowania, aby wszystkie pomysły w sposób łatwy i skuteczny mogły znaleźć swoje dofinansowanie.

W krótkiej, 45-minutowej prelekcji wskazano podstawowe instrumenty finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem zlecania realizacji zadań publicznych i otwartych konkursów ofert, metody ogłaszania naborów, podstawowe zasady wypełniania aplikacji oraz przedstawiono kilka studiów przypadku, ukazujących stopien skomplikowania pracy metoda projektu. I jakkolwiek celem wykładu miało być przybliżenie tej dziedziny wiedzy, jaką jest pozyskiwanie finansowań zewnętrznych, to jednak Słuchacze zmierzyli się z tak dużą porcją skondensowanej wiedzy, że postanowiliśmy w przyszłości powrócić do tej tematyki, aby nie tylko rzucić więcej światła na kwestie projektowe, ale także zmierzyć się z kilkoma ciągle pokutującymi mitami w tym względzie. 


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS