Edukacja
    i integracja

Słów kilka o gazach nie tylko szlachetnych - wykład monograficzny

Tak się złożyło w tym semestrze, że nasze wykłady obfitują w tematykę techniczna i związaną z naukami ścisłymi. Odwiedzają nas specjaliści z Krakowa z AGH, wykorzystujemy zatem ich potencjał i wiedze. Z zachwytem przyjęliśmy kolejny wykład, który wygłosił pan Jacek Wesół, a teraz przyszła kolej na pana Piotra Łukszę, specjalistę z dziedziny gazów technicznych. Podziwialiśmy kunszt z jakim pan Piotr trudną, techniczną wiedzą, którą na co dzień opisuje się specjalistycznym hermetycznym językiem, przekazywał w sposób przemyślany i zrozumiały dla wszystkich. Cisza na sali świadczyła o zaangażowaniu Słuchaczy przetrzebionych styczniowymi grypami. Wszyscy zastanawiali się jakby to było dobrze, gdyby znieczulające gazy medyczne były w powszechnym użyciu. Z zainteresowaniem także przyjmowano wiedzę dotyczącą sprężania gazów w bultach, sposobu ich transportu oraz wyszczególnianie dziedzin przemysłu, a nawet życia codzinnego, które z takich gazów korzystają. Ogromne zainteresowanie wzbudziła też zapowiedź kolejnego wykładu powiązanego z tą dziedziną – użycia gzazów w aparatach poprawiających jakośc snu u osób z bezdechem sennym. 

 


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS