Edukacja
    i integracja

Prawo spadkowe - wykład monograficzny

Czy możliwy jest zapis w testamencie przyznający spadek synowi pod warunkiem, że się ożeni?

Kiedy mogą dziedziczyć dziadkowie i czy się to w ogóle zdarza?

Czym jest testament holograficzny? Notarialny? Allograficzny? 

Czy możliwy jest testament ustny i kiedy?

Czym jest zachowek, kogo można skutecznie wydziedziczyć?

O czym należy pamiętać sporządzając testament zagranicą? 
 

To tylko kilka pytań z całego zestawu, na które uzyskaliśmy odpowiedź podczas pierwszego w historii DUTW wykładu prawniczego wygłoszonego przez Panią Mgr Marię Drapałę, prawnika-cywilistę z Rzeszowa. Szczególnie cennym elementem spotkania była runda pytań po zakończeniu prelekcji, z których ilością oraz zwaiłością cierpliwie i klarownie poradziła sobie pani prelegent.

Mamy nadzieję, że odtąd praktyczne zastosowanie zaawansowanych kaluzul prawa spadkowego nie będzie naszym Słuchaczom nastręczać większych problemów. 


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS