Edukacja
    i integracja

"Opakowanie - niemy sprzedawca" - wykład monograficzny

Ostatni w 2016, przedświąteczny wykład za nami. Tym razem dzięki panu dr Colinowi Helesowi z Uniwersytetu Rzeszowskiego zgłębialismy zagadnienia marketingu. Dowiedzieliśmy się jak opakowania wpływają na podejmowane przez nas wybory, czym są opakowania inteligentne, jak reagujemy na zawarte na nich informacje i jak tych informacji szukać, również za pomocą najnowszych technologii. Trudne? Dla Słuchaczy DUTW już nie. Panu doktorowi Halesowi bardzo dziękujemy za nietypowy dla uniwersytetów trzeciego wieku wykład i gratulujemy wspaniałego opanowania języka polskiego.


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS