Edukacja
    i integracja

Czy cyborgi żyją wśród nas? - wykład monograficzny

Na takie wykłady Słuchacze DUTW zawsze czekają z wielka niecierpliwoscia, znając prelegenta, podziwiając jego pasję, zdolności i zaangażowanie oraz…. młody wiek. Pan Jacek Wesół (prawie już doktor inżynierii biomedycznej AGH), który rok temu porwał społeczność DUTW wykładem o drukarkach 3D, z charakterystycznym dla siebie zaangażowaniem opowiadał tym razem o tym, co można człowiekowi implantować, jak działają protezy, zwłaszcza takie nowoczesne wprawiane w ruch przez impulsy nerwowe, jakie maja możliwości jak się je programuje, co zrobić by za pomocą techniki odzyskać słuch czy wzrok.... słowem opowiadał o cyborgach wśród nas. Spotkania z panem Jackiem to zawsze dla nas bezpośrednie spotkania z najnowszymi osiągnięciami techniki. Otwierają nam one oczy na to co jest już możliwe i w jakim tempie zachodzi postęp.


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS