Edukacja
    i integracja

"ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA - PRZYCZYNY, BADANIE, OCENA, PRZECIEWDZIAŁANIE - wykład programowy DUTW

Stan powietrza w Polsce w ostatnich dniach jest bardzo niepokojący.

Media informują o rekordowych stężeniach substancji trujących i pyłów zawieszonych  wiadomosci.onet.pl/kraj/smog-w-polsce-6-marca-2018-roku/39ptw79


Czy problem ten dotyczy szczególnie dużych miast, a Dębica jest od niego wolna?

Czy mamy się czego obawiać i, ewentualnie, co możemy zrobić aby jakość powietrza się poprawiła – te zagadnienia będą przedmiotem kolejnego wykładu programowego, na który zapraszamy do ratusza w najbliższy piątek, 9 marca na godz. 16.30.


Prelegentem będzie dr Jolanta Ciba z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Przed wykładem kilka zdań na temat waloryzacji emerytur skieruje do nas przedstawiciel dębickiego ZUS-u. Będzie także otwarty mobilny punkt informacyjny.

Zapraszamy


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS