Edukacja
    i integracja

"WILNO - MATECZNIK POLSKOŚCI" - objazd naukowo-edukacyjny 10-13 maja 2018

Zapraszamy na wycieczkę - objazd naukowy do WILNA

Przywykliśmy już do faktu, że jeden z najważniejszych utworów polskiej literatury, nasza epopeja narodowa, rozpoczyna się od słów: “Litwo! Ojczyzno moja!”

Znamy to na pamięć od lat szkolnych, rozumiemy intencje autora, jako się rzekło: przywykliśmy, ale gdy się tak głębiej zastanowimy, to dociera do nas, że w tej jednej krótkiej frazie zawarta została kwintesencja i specyfika dzisiejszej polskości, która litewski chleb jadła i z tamtejszej ziemi się też wykuwała. Tym tropem wiedzeni, w jubileuszowym roku odzyskania niepodległości Ojczyzny, zapraszamy Słuchaczy do udziału w objeździe naukowo-edukacyjnym “Wilno – matecznik polskości”.

Chcemy tym samym przybliżyć uczestnikom objazdu dzieje, wpływy i współczesność drugiej stolicy 1. Rzeczypospolitej, grodu Jagiellonów, Radziwiłłów, Sapiehów, Paców i Tyszkiewiczów, miasta Śniadeckich, Mickiewicza, Słowackiego, Moniuszki i Emilii Plater, miejsca wychowania Miłosza, Konwickiego i Iłłakowiczówny, miasta, które zrodziło talenty Hanki Ordonówny, Juliusza Osterwy, Bernarda Ładysza, Niny Andrycz, Zygmunta Kęstowicza czy Czesława Wołłejki. Chcemy – w roku jubileuszowym – lepiej poznać i zrozumieć geniusz Józefa Piłsudskiego, który stąd wyszedł walczyć o niepodległość, i choć już tu nie wrócił na stałe – do końca życia czuł się związany z Wilnem, a pośmiertnie temu miastu oddał swe serce.

 

W trakcie trzech dni objazdu, wzbogaconego o prelekcje wprowadzające i opiekę miejscowego przewodnika Pani Grażyny Hajdukiewicz, chcemy poznać piękno Wilna, Kowna i Troków, przybliżyć litewską i karaimską kulturę, posmakować lokalnej kuchni – i w ten sposób lepiej zrozumieć fenomen tych miejsc, które nie przestając być litewskimi, na przestrzeni wieków tworzyły i rozwijały to, co dziś zwiemy “polskością”.

Załączniki:

Wilno - program

Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS