Edukacja
    i integracja

Projekt "HISTORYCZNE NA-STROJE"

HISTORYCZNE NA-STROJE. Moda przez wieki łączy pokolenia – to projekt realizowany w ramach Programu „Edukacja Kulturalna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz 1 Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Dębicy.

 

 Na pierwsze spotkanie w ramach projektu zapraszamy w sobotę 28 października o 10.00 do I LO sala nr 5.

 

Projekt zakłada zaangażowanie 2 środowisk - Słuchaczy Dębickiego UTW oraz młodzieży licealnej klas 1 i 2 - w proces edukacyjno-artystyczny poświęcony historii stroju narodowego, jakże wdzięcznej dziedzinie historii materialnej, która w ocenie autorów traktowana jest nieco po macoszemu.

 

Na pomysł projektu nakierowali nas Słuchacze Dębickiego UTW, prosząc o wykład na ten temat.

Jednocześnie od lat wiemy, że wśród tego gremium są osoby kreatywne oraz chętne do podejmowania działań o wymiarze estetyczno-artystycznym, mogące przygotować interesujący pokaz o podłożu edukacyjnym, aby przez pokaz strojów historycznych zwrócić uwagę odbiorcy na zawartą w nich: specyfikę epok, panujących światopoglądów, symbolikę.

Liczymy przy tym, że ekspresja i bezpośredniość młodzieży, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i entuzjazm skonfrontowane z doświadczeniem życiowym i dystansem do problemów seniorów, przyniosą ciekawe rezultaty podczas pracy nad projektem, w którym pod kierunkiem doświadczonych trenerów wykorzystane zostaną elementy multimedialne, ukierunkowujące często w sposób niewerbalny doznania odbiorców.

 

Integracja to zrozumienie swoich wzajemnych potrzeb i nauczenie się szacunku dla nich. Efektem wspólnej pracy dwóch różnych pokoleń winno być także nauczenie się tolerancji, jako wartości istotnej nie tylko podczas wspólnego przygotowywania prezentacji, ale i w życiu. Kolejnym efektem będzie wzmocnienie empatii zarówno u młodzieży, jak i u seniorów, która jest następstwem bliższego poznania się. Są to wszystko efekty emocjonalne towarzyszące podstawowemu celowi edukacyjnemu jaki ma przynieść projekt: zwiększeniu świadomości historycznej, integralności kultury światopoglądu, historii minionych epok i odzwierciedleniu tych elementów w strojach.

 

 

Uczestnicy wezmą kolejno udział w:

  • wykładzie dr hab. Lucyny Rotter poświęconym historii stroju polskiego pt. „Nam strój niedbały nie przystoi” ;
  • warsztatach merytorycznych pod kierunkiem trenerów – pracowników Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie, które wyłonią przykłady strojów typowych dla poszczególnych epok;
  • wyjeździe edukacyjnym do Krakowa, podsumowującym w formie wizyt muzealnych i gier miejskich tę część projektu;
  • warsztatach technicznych - w ramach których seniorzy i młodzież przygotują multimedialną prezentację tychże strojów, która jako efekt końcowy stanowić będzie materiał edukacyjny dla szkół średnich.

 

W ten sposób projekt wdroży proces edukacyjny w zakresie narodowej kultury materialnej, oparty o integrację środowiskowo-pokoleniową realizowaną w formule działań edukacyjno-animacyjnych, z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz stymulujących kreatywność.

 

Wszystkie informacje na temat Projektu i jego przebiegu – już wkrótce w zakładce PROGRAMY.

 


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS