Edukacja
    i integracja

"PIERWSZE ODRODZENIE PAŃSTWA. POLSKA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA I KAZIMIERZA WIELKIEGO" - wykład iaugurujący semestr letni

Pierwszy - obdarzony niemal karlim wzrostem, słabo wykształcony, drugorzędny książę piastowski, nie brany poważnie pod uwagę w walce o prymat nad polskimi ziemiami. Drugi - postawny i przystojny, bywalec dworów Europy, od dziecka wychowywany na króla Polski. Ojciec i syn - obydwaj zaangażowani w trud odbudowy Korony Polskiej, odrodzenia państwowości.

W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości Polski zapraszamy na wykład poświęcony pierwszemu odrodzeniu polskiego państwa przez ostatnich Piastów: Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

Da nam to sposobność porównania tych dwóch procesów odtwarzania państwowości.

 

Na wykład zaprasza absolwent historii UJ, mgr Paweł Kudroń.

Spotykamy się jak zwykle w ratuszu w piątek 2 marca o 16.30.

Przed wykladem odbędzie się spotkanie organizacyjne w związku z nowym semestrem w DUTW.


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS