Edukacja
    i integracja

OD WIECZERNIKA DO EKUMENIZMU - wykład inauguracyjny DUTW

 

Wykład inauguracyjny i spotkanie organizacyjne.

Po niezwykle trudnym dla nas wszystkich roku,

Po pokonaniu niezliczonej ilości przeszkód,

Po godzinach rozmów z Państwem i przemyśleń

Informujemy, że podejmujemy wyzwanie. ‼❤‼

Rozpoczynamy Nowy Rok Akademicki w DUTW.

Jest dużo zmian, jest dużo nowości.

Spotykamy się w Ratuszu o godz. 16.30 w piątek 3 września.

Do sali może wejść 14 osób niezaszczepionych - zaszczepieni bez ograniczeń.

Zapraszamy


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS