Edukacja
    i integracja

Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora - wykład monograficzny

Autorem i wykonawcą projektu pt. "Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora V" jest Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem głównym projektu jest kształtowanie wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z różnorodnych produktów finansowych oferowanych przez banki i inne podmioty, także zarządzania budżetem domowym. Przyczyni się to do ograniczenia zjawiska wykluczenia finansowego osób starszych,  w kontekście podejmowanych decyzji finansowych, w tym dotyczących zawieranych umów. Cel będzie realizowany przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku – autora założeń i wykonawcę projektu – poprzez:

  • wykłady „BEZPIECZNE finanse seniora" na UTW w całym kraju poświęcone następującym zagadnieniom (do wyboru 3 spośród 6 modułów): 1) zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek (tzw. chwilówek), 2) kredyt konsumencki – wybrane zagadnienia, 3) pułapki w umowach finansowych,
    w tym kwestie związane z wyłudzaniem oszczędności od osób starszych, 4) karty płatnicze, 5) uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe,
    6) renta dożywotnia, a odwrócona hipoteka.

Tematyka bardzo interesujaca dla naszych Seniorów, przygotowanie i erudycja prowadzącego sprawiły, że pytaniom po zakończeniu prelekcji nie było końca.


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS